Teologisk Fundament for INFLUX og

Os-fellesskapet

  • Bibelen, som er Guds Ord

 

  • Den Nikenske Trosbekjennelse (den opprinnelige)

       Den Apostoliske Trosbekjennelse

       Den Athanasianske Trosbekjennelse (med forbehold i henhold til. setning/artikkel 22,26 og 40)

 

  • Vi identifiserer oss også med Lausanne-pakten

Utdypning og avklaring av lære

Misjonsbefaling, Dåp og Undervisning

Jesus sier: ”Gå derfor å gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.” (Matt 28, 19-20).

Vi tror på en dåp, og at alle som blir kristne trenger å døpes i vann. Vi vektlegger viktigheten av dåpen, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og til Kristus, mer enn tidspunktet for den.

Vi mener at dåp av barn (hvor minst en av foreldrene er kristen) er en rett og gyldig dåp, men vi er også åpne for at kristne foreldre ønsker å vente med dåpen av sine barn til de blir eldre og tar et eget valg. Gjendåp utfører vi ikke.

Samtidig har vi respekt for kristne og menigheter som forstår og praktiserer dåpen annerledes enn oss, og er positive til å samarbeide med dem så langt deres syn ikke avviker fra klassisk kristen tro.

Dåp er tett knyttet til opplæring, undervisning og disippelgjøring. Mennesker som døpes skal også læres å holde alt det Jesus har befalt oss. Dette er et ansvar som henger tett sammen med dåp.

Lederskap i Kristi kropp

Jesus Kristus er Herre og hodet for menigheten.

Gud har i tillegg delegert lederansvar og myndighet til mennesker innad i menigheten. Disse er underlagt Kristus, og skal søke å tjene Gud og mennesker med Kristi kjærlighet og sinnelag.

Menighetslederskap er ordnet med innsettelse av eldste, som hovedsakelig har ansvar for at den rette lære undervises og etterleves i et hellig liv i menigheten. Bibelen framholder også viktigheten av tilsyn. Eldstetjenesten og tilsynstjenesten er etter Guds Ord forbeholdt menn.

Nattverd

Vi tror konkret på Jesu ord når han sier om brødet: ”Dette er min kropp” (Matt 26,26), og om vinen: ”For dette er mitt blod, paktens blod” (Matt 26,28).

 

Presisering omkring Israel og jødene

I følge Guds Ord er Israel, det jødiske folk, et utvalgt folk av Gud. Løftene ble gitt til dette folket ved Abraham, og Messias, Jesus, ble født og levde som jøde i Israels land. Bibelen er også en jødisk bok (presiser i forhold til at forfatterne var jøder – med forbehold ift. Lukas). Som hedningekristne anerkjenner og verdsetter vi våre åndelige røtter, og er takknemlige for at også vi har blitt utvalgt av Gud og har fått all åndelig velsignelse i Kristus/Messias.

Både jøder og hedninger trenger omvendelse og tro på Jesus Kristus for å bli frelst. 

Vi avviser enhver form for erstatningsteologi.

Romerbrevet kapittel 11 gir løfte om at Israel skal bli frelst, og at Gud ikke har glemt eller forkastet sitt folk.

 

Ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Ekteskapet er innstiftet av Gud. Dette er en pakt mellom en mann og en kvinne, som sammenføyes av Gud.

Ekteskapet skal ikke brytes.

Guds Ord åpner kun for skilsmisse ved hor, eller hvis en ikke-troende ektefelle krever (ønsker) det. Ved død oppheves ellers ektepakten.

Guds Ord åpner ikke opp for gjengifte i andre tilfeller enn når ens tidligere ektefelle har avgått med døden.

 

 

 

Oppdatert: 8/4-2010

© 2018 by Os-fellessakapet

 

Os-fellesskapet v/J. Vedelden

post@osfellesskapet.no

  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  • facebook